Багато українців цікавляться своїми родоводами. Однак, не завжди є можливість дізнатися про своїх предків від родичів. У такому випадку можна спробувати перевірити прізвище на дворянство.

Онлайн-сервіс для перевірки прізвища на дворянство містить перелік дворянських прізвищ України по губерніях. Для того, щоб перевірити своє прізвище, потрібно ввести його в спеціальне поле.

Якщо прізвище входить до переліку, то це означає, що ваші предки могли бути дворянами. Однак, це не гарантує 100% підтвердження дворянського походження.

Дворянські прізвища могли формуватися з різних причин:

  • За місцем служби або володінь. Наприклад, Оболенський, Галицький, Смоленський.
  • За зовнішністю. Наприклад, Носов, Горбатов, Чорнобородов, Безруков.
  • За шлюбними союзами з іноземцями. Наприклад, Карамзін, Ахматова, Фонвізін.
  • За іменем при хрещенні. Наприклад, Юр’єв, Романов, Гаврилін.

Перелік дворянських прізвищ України по губерніях

Перелік містить прізвища, які були внесені до дворянських матрикулів у період з 1785 по 1917 роки.

Київська губернія: Алфьорови, Олександровичі, Андрієвські, Ареф’єви, Богаєвські, Волконські, Василевські, Григоровичі, Гаєвичі, Іванови, Луцькі, Миклашевські, Міщенко, Немченко, Нікітіни, Орлові, Пивоварови, Романенко, Семенови, Стиценко, Семашко, Тальберг, Тур, Трофимови, Черкасови, Чернявські, Щербини, Шпак, Юр’єви, Якубовичі.

Полтавська губернія: Абраменко, Авраменко, Адамовичі, Адаменко, Богушевичі, Боголюбови, Бойко, Бродські, Василенко, Верба, Вороніни, Войнови, Губареви, Гриневичі, Гончаренко, Грановські, Замятіни, Захарови, Квітки, Карпови, Лазаревичі, Лещенко, Морозови, Михайлівські, Нейолови, Нікітенко, Полякови, Пилипенко, Стеценко, Соболевські, Тихоновичі, Тарасови, Фатєєви, Філімонови, Червоненко, Часник, Шевченко, Шепелеви, Юрченко, Яворські.

Волинська губернія: Аристови, Андрєєви, Башуцькі, Бачинські, Валевські, Ваневичі, Германовичі, Гадомські, Добржанські, Денисови, Єзерські, Єрмолаєви, Завадівські, Завіші, Камінські, Кашовські, Ладо, Лісовські, Міхеєви, Молчанови, Назімови, Новицькі, Островські, Орловські, Перегуди, Подільські, Рудакови, Рибінські, Саковичі, Сахновські, Туркули, Тишкевичі, Филиповичі, Ходаковські.